دستگاه لیزر پیاز لاله دورنگ رقم

رسال به سراسر مرزو بوم . قطرپیازها مثبت 12 و ساخت مملکت هلند می‌باشد .
در شرایطی که قصد دارید هر پیاز را در یک دستگاه لیزر دان بکارید باید دستگاه لیزر دانی انتخاب نمایید که متناسب با قطر پیاز باشد معمولا برای کاشت پیاز دستگاه لیزر لاله معمولا از دستگاه لیزر دان شماره 12 به کار گیری میگردد در حالتی‌که قصد کاشت در دستگاه لیزر دان های بزرگتر ویا فلاور جعبه را دارید به مسافت دستکم 7 سانتیمتری تا 15 سانتیمتری می توان یک پیاز دستگاه لیزر کاشت .
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان

کاشت لاله در دستگاه لیزر دان

برای تهیه خاک مناسب می توان از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . باید در حیث داشت تا در ته دستگاه لیزر دان پاره ای سفال شکسته و یا این که سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به نیکی فیس گیرد آن گاه خاک را به میزان اضطراری بر روی سفال های شکسته ریخته و سپس پیاز را بصورت راز به بالا کاشته و بعد از آن اقدام به ریختن سایر خاک بر روی پیاز نمود اعتنا شود که خاک را دوچندان فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود آن گاه دستگاه لیزر دان را آبیاری نمائید . در این سطح می توانایی دستگاه لیزر دان ها را به محیط باز منتقل کرد و تا شروع بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آب پاشی کرد ( زیاده روی در آب پاشی منجر پوسیدگی پیاز می گردد در صورت بارش پاییزی آبیاری جدا می‌شود ) با استارت زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می بضاعت دستگاه لیزر دان ها را باطن باکس ای پهناور قرارداد و روی آن را به طول 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای فصل‌زمستان مراقبت کرد در اکثری از نقاط سردسیر مرزو بوم میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک بیرون از دستگاه لیزر خانه قرار بخشید . برای این خواسته شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر میگردد و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده میگردند و آن گاه شیار با یک خاک سبک ( خاک بی آلایش +ماسه + خاک برگ ) مالامال می‌شود .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از پایین خاک و یا ماسه درآورده و در صورت قطع نزولات جوی استارت به آب پاشی دستگاه لیزر دان می‌کنیم و بعداز سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به باطن منزل و آورده و در دمای حدود 15 نگهداری میکنیم ( معمولا اواسط اسفند شروع به سبز شدن می کند ) پس از سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان می بایست مدام مرطوب نگهداشته شود بعداز رویش ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن باید دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در محیط خنک و به دور از نور آفتاب مراقبت شود تا ارتفاع عمر دستگاه لیزر لاله ارتقاء یابد . ارتفاع عمر لاله از 10 الی 30 روز بسته به مدل واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو روش می توان انجام داد در نحوه نخستین مبنی بر جور پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا ساقه کوتاه است می توانایی در دستگاه لیزر دان هایی با طول متعدد کاشت و در روش دوم نیز می توان با انتخاب یک دستگاه لیزر دان بزرگ با طول حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در ارتفاع های گوناگون در دستگاه لیزر دان کاشت که بعداز دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در اندازه های مختلف ظواهر می شوند
لاله دورنگ
لاله دورنگ

تولیدها دارای ربط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان
کالادیوم
پیاز کالادیوم رقم دستگاه لیزر آذین آنمونی , 000 تومان
60
کود منحصر گیاهان آپارتمانی Dr

دستگاه لیزر پیاز لاله دورنگ رقم